• Khu 1
 • Mã SP: 21557
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Đông Nam
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 12tr
 • Khu 2
 • Mã SP: 50951
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Full 80% (thiếu sofa + máy giặt)
 • Giá: 10tr
 • Khu 2
 • Mã SP: 50051
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Đông Nam
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 10tr
 • Mã SP: 10958
 • Khu 1
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 11tr
 • Mã SP: 10058
 • Khu 1
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 12.5tr
 • Mã SP: 10365
 • Khu 1
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Đông Nam
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 11tr
 • Mã SP: 11564
 • Khu 1
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Đông Nam
 • Nội thất: Bếp, rèm, 2 máy lạnh
 • Giá: 11tr
 • Mã SP: 40051
 • Khu 1
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Đông Bắc
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 10.5tr
 • Mã SP: 40057
 • Khu 1
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 12tr
 • Mã SP: 42562
 • Khu 1
 • Tầng: Cao
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 12tr
 • Mã SP: 42759
 • Khu 1
 • Tầng: Cao
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 15tr -Bao phí quản lý, internet
 • Mã SP: 41356
 • Khu 1
 • Tầng: Cao
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 13tr
 • Mã SP: 51457
 • Khu 2
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 12tr
 • Mã SP: 60362
 • Khu 2
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Đông Bắc
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 10.5tr
 • Mã SP: 60356
 • Khu 2
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 12tr
 • Mã SP: 61456
 • Khu 2
 • Tầng: Cao
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh
 • Giá: 10tr
 • Mã SP: 60955
 • Khu 2
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full 70% – Thiếu đồ điện tử
 • Giá: 10tr
khu-vui-choi-richstar
 • Mã SP: 40964
 • Khu 1
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Đông Nam
 • Nội thất: Full nội thất – thiếu tủ lạnh
 • Giá: 15tr
 • Mã SP: 50261
 • Khu 2
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Bếp, rèm, máy lạnh, tủ giầy
 • Giá: 15tr
 • Mã SP: 51261
 • Khu 2
 • Tầng: Cao
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 14tr
 • Mã SP: 61563
 • Khu 2
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Đông Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 14tr
 • Mã SP: 70958
 • Khu 2
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 15tr
 • Mã SP: 71654
 • Khu 2
 • Tầng: Trung
 • Hướng: Tây Bắc
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 20tr
 • Mã SP: 70065
 • Khu 2
 • Tầng: Thấp
 • Hướng: Tây Nam
 • Nội thất: Full nội thất
 • Giá: 15tr